a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

سایر خدمات

این شرکت مفتخر است علاوه بر خدمات مالی و مالیاتی، برنامه ریزی و بودجه بندی، منابع انسانی و ... با توجه به نیاز سازمان ها و شرکت های بزرگ و کوچک، خدماتی نظیر پایش اسناد حسابداری جهت رسیدگی  ها و ممیزی های مالیاتی، ممیزی های سازمان تامین اجتماعی و حسابرسان قانونی ارائه دهد. همچنین ایجاد سیستم کنترل داخلی جهت ایجاد امنیت بیشتر در سازمان ها  با استناد به اسناد و مدارک قابل اتکا از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

پایش اسناد قبل از حسابرسی سازمان امور مالیاتی

پایش اسناد قبل از حسابرسی سازمان امور مالیاتی

حسابرسی سازمان امور مالیاتی

 

یکی از دغدغه های سازمانی، ممیزی های سالانه سازمان های دولتی مانند وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی است. بدین معنی که عملیات سالیانه هر سازمانی توسط ممیزین و حسابرسان دولتی رسیدگی می شود تا صحت و سقم اطلاعات ارائه شده توسط صاحبان مشاغل و کسب و کار، اثبات شود.

از آنجا که ...

پایش اسناد قبل از حسابرسی سازمان تامین اجتماعی

پایش اسناد قبل از حسابرسی سازمان تامین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی

 

یکی از دغدغه های سازمانی، ممیزی های سالانه سازمان های دولتی مانند وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی است. بدین معنی که عملیات سالیانه هر سازمانی توسط ممیزین و حسابرسان دولتی رسیدگی می شود تا صحت و سقم اطلاعات ارائه شده توسط صاحبان مشاغل و کسب و کار، اثبات شود.

از آنجا که ...

سیستم کنترل داخلی

سیستم کنترل داخلی

سیستم کنترل داخلی

 

سیستم کنترل داخلی دارای پنج جزء است. یک حسابدار باید هنگام طراحی یک سیستم حسابداری از این پنج مؤلفه نیز آگاه باشد، همانطور که شخصی که سیستم را نیز ممیزی می کند، انجام می دهد.

اجزای سیستم کنترل داخلی به شرح زیر است:

 

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید