منابع انسانی

شش استراتژی برای حفظ انگیزه ی کارمندان

شش استراتژی برای حفظ انگیزه ی کارمندان

شش استراتژی برای حفظ انگیزه ی کارمندان

 

تمامی افراد می توانند کارمندان با انگیزه و مشتاق را با دیدنشان شناسایی کنند. آنها خلاقیت بیشتری داشته، عقب نشینی نمی کنند، و کار اضافه نیز انجام می دهند. اما چرا؟

جواب ساده این است که آنها می خواهند. آنها از کار خود الهام می گیرند، به سازمان خود اطمینان دارند و احساس می کنند که به هدف سازمان مرتبط اند.

تصور کنید در محیطی کار کنید که ...

اهمیت پایه گذاری فرهنگ ریسک مبتنی بر همکاری

اهمیت پایه گذاری فرهنگ ریسک مبتنی بر همکاری

ریسک مبتنی بر همکاری

 

سازمان ها با ریسک روبرو اند که انواع عملیاتی و طبیعی را شامل می شوند. برخی از ریسک ها در بحران های مالی و اقتصادی، مسایل سیاسی، روند بازار و مدیریت عملیاتی اجتناب پذیر می باشند، اما برای انجام این کار به یک فرهنگ ریسک نیاز بوده تا در سازمان اجرا گردد.

این بدین معناست که ...

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید