مشاوره تامین مالی

رکودها و پریشانی های اقتصادی

رکودها و پریشانی های اقتصادی

رکودها و پریشانی های اقتصادی خیلی هم بد نیستند

 

با تمام ترس، درد و تردیدهایی که به وجود می آورند، رکودها و پریشانی ها بخشی طبیعی از چرخۀ اقتصاد می باشند. ما در این بخش به بررسی تاثیر رکود و پریشانی اقتصادی بر بدنه ی جامعه و اینکه چگونه بوجود می آیند خواهیم پرداخت.

 

سرمایه در گردش

سرمایه در گردش

سرمایه در گردش چیست؟

 

سرمایه در گردش، یا به عبارتی دیگر سرمایۀ خالص در گردش، فرق بین دارایی های یک سازمان (مانند سرمایه، صورتحساب های پرداخت نشدۀ مشتریان و ذخایر مواد خام و کالاها) و بدهی های آن، مانند صورتحساب های پرداخت نشده می باشد.

سرمایه در گردش، معیاری برای نقدینگی، ...

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید