فرآیند سازی سازمانی

سیستم مدیریت اطلاعات در مقابل فناوری اطلاعات

سیستم مدیریت اطلاعات در مقابل فناوری اطلاعات

سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) زیرساخت بزرگی است که توسط یک تجارت یا شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که فناوری اطلاعات (IT) یکی از مؤلفه های آن زیرساخت است که...

 
درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید