درباره ی گروه مشاوران مدیریت فرآیند نگر هوشمند

این شرکت، با هدف ارائه ی خدمات مشاوره مدیریت در زمینه طراحی و اجرای سیستم های هوشمند در حوزه فرآیندهای سازمانی، از جمله بازنگری و تدوین فرآیندهای سازمانی، در جهت تصمیم سازی برای سهولت و هموار ساختن مسیر جهت تصمیم گیری مدیران ارشد سازمان، و همچنین در حوزه مالی و حسابداری، از جمله طراحی فرآیندهای حسابداری، بودجه نویسی، مشاوره مالی و مالیاتی، مشاوره تامین مالی و مشاوره سرمایه گذاری توسط صاحب نظران مجرب و تحصیل کرده تاسیس گردیده است.

هدف از تاسیس این شرکت، تقویت توانمندی کارآفرینان و مدیران تصمیم گیر با دسترسی به سیستم اطلاعاتی مدرن، جامع و قابل اتکا، جهت سهولت در فرآیند تصمیم گیری می باشد. لذا شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند با سوابق درخشان اجرایی در سازمان ها، شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پله پله و در گام های اجرایی در خدمت سازمان هایی است که نیاز امروز خود را در شناخت دقیق از کلیه فرایندهایی که در سازمانشان رخ می دهد می بینند، تا برای فرداهای خود و رسیدن به اهداف تصمیمات درخشانی اتخاذ نمایند.

 

ما با کفشهای شما قدم می زنیم

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید