مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: تعریف و اهمیت

 

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی برای جذب، توسعه، پاداش و حفظ کارمندان به نفع شخص آنها و کل سازمان است. ادارات منابع انسانی که مدیریت منابع انسانی استراتژیک را انجام می دهند، به طور مستقل در یک بخش کار نمی کنند؛ آنها به منظور درک اهداف خود و ایجاد استراتژی های منطبق با آنها، با بخش های دیگر ارتباط دارند. در نتیجه، اهداف یک واحد منابع انسانی، اهداف بقیه سازمان را منعکس و پشتیبانی می کند. HRM استراتژیک به عنوان لازمه پیروی از قانون یا جبران خسارت، و نیز شریکی در موفقیت سازمانی شناخته می شود. HRM استراتژیک از استعداد و فرصت درون بخش منابع انسانی استفاده کرده تا سایر ادارات را قوی تر و موثرتر سازد.

 

اهمیت HRM استراتژیک

وقتی یک واحد منابع انسانی برنامه های خود را برای استخدام، آموزش و جبران خسارت بر اساس اهداف سازمان تدوین می کند، شانس بیشتری برای موفقیت سازمانی را تضمین می کند. تیمی زمانی پیروز می شود که اعضای آن از یکدیگر حمایت کنند و برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم کار کنند.

 

شما همچنین می توانید HRM استراتژیک را به عنوان مربی تیم بنگرید، زیرا مسئولیت های او کمی با سایر بخش ها متفاوت است. وزارت امور منابع انسانی وظیفه تجزیه و تحلیل تغییرات مورد نیاز هر بازیکن بخش و کمک به آنها در تقویت هرگونه ضعف را بر عهده دارد. بنابراین، مدیریت استراتژیک منابع انسانی فرآیند استفاده از تکنیک های منابع انسانی مانند آموزش، استخدام، جبران خسارت و روابط کارمندان برای ایجاد یک سازمان قوی تر، یک کارمند در هر زمان است.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید