ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

مدیریت اجرایی

 

آیا می خواهید اصول مدیریت عملکرد را درک کنید؟ بسیاری از نویسندگان و مشاوران از این اصطلاح به عنوان جایگزینی برای سیستم ارزیابی سنتی استفاده می کنند. مدیریت عملکرد نیاز به ارزیابی عملکرد، بررسی کارمندان و ارزیابی کارمندان را از بین می برد.

 

مدیریت عملکرد یک نشست ارزیابی سالانه نیست. نه برای آن جلسه ارزیابی برگزار می شود و نه ارزیابی شخصی است. این یک فرم و یک ابزار اندازه گیری نیست، اگرچه بسیاری از سازمانها ممکن است از ابزارها و فرمها برای ردیابی اهداف و پیشرفتها استفاده کنند، اما این روند مدیریت عملکرد نیست.

 

 • مدیریت عملکرد فرایند ایجاد یک محیط کار یا شرایطی است که در آن افراد امکان اجرای هر چه بهتر توانایی های خود را دارند.

 

مدیریت عملکرد یک سیستم کاری کامل است که با تعریف شغل در صورت لزوم شروع می شود. این کار وقتی کارمند سازمان شما را ترک می کند به پایان می رسد.

 

مدیریت عملکرد تعامل شما با کارمند را در هر مرحله از مسیر بین این وقایع مهم چرخه زندگی تعریف می کند. مدیریت عملکرد هر فرصتی تعامل با یک کارمند را به مناسبت یادگیری تبدیل می کند.

 

اجزای سیستم مدیریت عملکرد

سیستم مدیریت عملکرد ممکن است شامل همه این مؤلفه ها باشد، اما این سیستم کلی است که مهم است، نه اجزای انفرادی. بسیاری از سازمانها قادر به ایجاد سیستم های مدیریت عملکرد مؤثر بدون همه روشهای زیر هستند.

 

یک سیستم مدیریت عملکرد شامل اقدامات زیر است:

 

 • توضیحات شغلی شفاف را با استفاده از یک برنامه استخدام کارمند که تیم انتخاب را مشخص می کند، تهیه کنید.
 • کارمندان بالقوه را استخدام کنید و افراد واجد شرایط را برای شرکت در مصاحبه در محل انتخاب کنید.
 • مصاحبه هایی انجام دهید تا بتوانید تعداد نامزدها را محدود کنید.
 • در صورت لزوم چندین جلسه دیگر برگزار کنید تا از نقاط قوت، ضعف و توانایی های نامزدهای خود مطلع شوید تا بتوانید آنچه را که می خواهید بیابید. از تست ها و تکالیف بالقوه کارمندان استفاده کنید، به شرطی که در پستتان منطقی به نظر برسند.
 • افراد مشخصی را با استفاده از یک فرآیند جامع انتخاب کنید تا مناسب ترین نامزد که دارای بهترین تناسب فرهنگی و شغل مورد نیاز شما است را انتخاب کنید.
 • نامزد منتخب خود را به شغل پیشنهاد دهید و در مورد شرایط و شرایط اشتغال از جمله حقوق، مزایا، زمان مرخصی و سایر موارد سازمانی مذاکره کنید.
 • از کارمند جدید به سازمان خود خوش آمدگویی کنید.
 • جهت گیری مؤثر کارکنان جدید را فراهم کنید، یک مربی اختصاص دهید و کارمند جدید خود را در سازمان و فرهنگ آن ادغام کنید.
 • در صورت لزوم آموزش مداوم را ارائه دهید.
 • مربیگری و بازخورد مداوم را ارائه دهید.
 • بحث های برنامه ریزی توسعه عملکرد سه ماهه را انجام دهید.
 • سیستم های شناسایی و جبران مؤثر را طراحی کنید که مردم را برای کمک های جاری خود پاداش می دهند.
 • فرصت های توسعه تبلیغاتی/ شغلی از جمله حرکات جانبی و نقل و انتقالات برای کارمندان فراهم کنید.
 • برای درک اینکه چرا کارمندان با ارزش از سازمان خارج می شوند، از مصاحبه های خروج کمک بگیرید.

شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند در اجرای سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان با نیروهای متخصص و کارامد در خدمت شما است.

 

 

 
درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید