تامین مالی و خط اعتباری

تامین مالی و خط اعتباری

خط اعتباری (LOC)

 

خط اعتباری چیست؟

خط اعتبار، توافقی بین یک بنیاد مالی معمولا "بانک و مشتری" است که حداکثر وام قابل برداشت توسط مشتری را بنیانگذاری می کند. خط اعتباری منبع پرداخت وام به سازمان های دولتی و خصوصی از طرف بانکها یا سایر نهادهای مالی می باشد. 

خطوط اعتباری به چندین شکل می تواند اتفاق بیافتد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم داشت.

 

چگونگی کار کرد خطوط اعتباری

تمامی LOC ها شامل مقداری تعیین شده از وجه نقد بوده که می تواند به هنگام نیاز قرض گرفته، بازپرداخت و دوباره قرض گرفته شود. مقدار سود، میزان پرداخت ها، و قوانین دیگر توسط وام دهنده تعیین می گردد.

تقاضای وام، اعتبار اسنادی وارداتی، تنزیل برات و ... راه های دریافت خط اعتباری می باشد که هدف از آنها تامین مالی سازمان ها می باشد و سرعت، سهولت در دسترس بودن و هزینه پایین آن در اولویت می باشد.

 

خطوط اعتباری می‌توانند تضمین شده، یا اینکه بدون ضمانت باشند. خطوط اعتباری اغلب به وسیله نهادهای مالی و دیگر موسسات قرض دهنده مجاز به مشتریان خوش‌حساب و یا سازمان های دولتی یا خصوصی، برای حل مشکل نقدینگی اعطا می‌شوند. این اعتبار اغلب خط اعتباری نامیده می‌شود. این اصطلاح به معنی محدودیت اعتباری مشتری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد که حداکثر اعتبار مجاز مشتری است.

خط اعتباری قابل فسخ، نوعی منبع اعتبار است که توسط یک بنیاد مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می گردد و می تواند تحت شرایطی فسخ گردد. بنیاد مالی مزبور می تواند در صورتی که وضعیت مالی شخص یا بازار بدتر شود، آن را فسخ نماید. LOC قابل فسخ می تواند ایمن یا ناایمن باشد.

خطوط اعتبار به طور معمول قابل گردش هستند. این قرارداد به گیرندگان وام اجازه می دهد تا پول را خرج، بازپرداخت و دوباره در یک چرخه بی نهایت خرج کنند. حساب های قابل گردش با وام های اقساطی متفاوت هستند.

خطوط اعتبار غیر قابل گردش امکانات مشابهی با انواع قابل گردش خود دارند. به جز یک مورد: مقدار اعتبار مجاز بعد از بازپرداخت وام، برنمی گردد. هنگامی که بازپرداخت خود را تکمیل کردید، حساب بسته خواهد شد و نمی تواند دوباره استفاده شود.

 

شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند با استفاده از توان کارشناسان زبده و با استفاده از توانایی های سازمان ها می تواند خطوط اعتباری در حد توان و درخور سازمان شما را مهیا سازد.

 
درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید