تامین سرمایه در گردش

تامین سرمایه در گردش

سرمایه در گردش

 

سرمایه در گردش چیست؟

سرمایه در گردش، همچنین به عنوان سرمایه در گردش خالص (NWC) شناخته می شود، تفاوت بین دارایی های جاری یک سازمان مانند پول نقد، حساب های دریافتنی و موجودی مواد اولیه و کالاهای نهایی و بدهی های جاری آن از قبیل حساب های قابل پرداخت میباشد.
سرمایه در گردش معیار نقدینگی سازمان، کارایی عملیاتی و سلامت مالی کوتاه مدت آن است. اگر یک سازمان سرمایه در گردش قابل توجهی داشته باشد، باید توانایی سرمایه گذاری و رشد را داشته باشد. اگر دارایی های جاری یک سازمان از بدهی های فعلی خود تجاوز نکند، ممکن است در رشد یا بازپرداخت به طلبکاران مشکل داشته باشد یا حتی ورشکسته شود.

 

نسبت گردش سرمایه در گردش چیست؟

نسبت گردش سرمایه در گردش از تقسیم خالص فروش سالانه بر میانگین سرمایه در گردش بدست می آید.

در حقیقت یکی از معیارهای مهم در زمینه بررسی پشتیبانی فروش سازمان ها توسط سرمایه در گردش می باشد که برای کارشناسان بانکها و سرمایه گذاران حائز اهمیت می باشد.

به زبان دیگر یک نوع مدیریت جریان های نقدی برای استفاده از منابع سازمان در جهت رشد فعالیت های عملیاتی در جهت افزایش فروش سازمان و در کنار آن نتیجه نهایی، افزایش درامد می باشد.

 

تغییر سرمایه در گردش، موجب تغییر جریان وجه نقد کمپانی می شود.

بیشتر پروژه های جدید و بزرگ، مانند گسترش تولید یا ورود به بازارهای جدید، نیاز به سرمایه گذاری در سرمایه در گردش دارند. این باعث کاهش جریان پول می شود. اما اگر پول خیلی آهسته جمع شود، یا حجم فروش رو به کاهش باشد، پول نقد نیز سقوط می کند - که منجر به افت حساب های دریافتنی می شود. شرکتهایی که از سرمایه در گردش ناکارآمد استفاده می کنند می توانند با تغییر روش در برخورد با تأمین کنندگان و مشتریان ، جریان نقدی را تقویت کنند.

 

شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند در این زمینه توانمندی های مشاوره ای قوی و موثر در بهبود استفاده بهینه از جریان های ورودی و فرایندهای خروجی در جهت تقویت گردش سرمایه در گردش را در اختیار شما مدیران تصمیم گیر قرار خواهد داد.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید