تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 

فرایند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت به منظور تصمیم گیری و درک میزان سلامت یک سازمان است. صورتهای مالی، شامل داده های مالی هستند که باید با این عمل ارزیابی شده تا برای سهامداران، مدیران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص علاقه مند مفید تر واقع شوند.

اهمیت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای تصمیم گیران هرم سازمان ها و شرکت ها بزرگ و کوچک بسیار حیاتی بوده و در تصمیمات آن ها تاثیر مستقیم دارد.

مدیران با اشکال متقاوتی از اطلاعات و داده ها در ارتباط هستند که هریک گویای واقعیت هایی در مورد سازمان تحت مدیریت آن ها می باشد. از آنجاییکه اجزای صورتهای مالی با هم در ارتباط تنگاتنگ قرار دارند چگونگی استفاده از آنها بصورت انفردای و جمعی نیاز به تکنیک و دانش مشاور مالی دارد.

 

تجزیه صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، عملی ارزیابی کننده بوده که عملکرد گذشته، حال و آینده یک سازمان را مشخص می نماید. تکنیک های متنوعی برای تحلیل صورتهای مالی استفاده میشود. این تکنیک ها شامل تحلیل افقی، که دو یا چند سال از داده های مالی را به دو شکل نقدی و درصدی حساب می کند؛ تحلیل عمودی، که در آن هر دسته از حساب ها به عنوان بخشی از حساب کلی نمایش داده می شود؛ و تحلیل نسبت، که روابط آماری بین داده ها را حساب می کند. 

 

تحلیل صورتهای مالی

هر صورت مالی، چندین سال داده را فراهم می کند. در صورتی که با هم استفاده شوند، تحلیلگران معیارهای عملکرد را در بین صورتهای مالی با روشهای مختلف ردیابی کرده که شامل تحلیل افقی، تحلیل عمودی و تحلیل نسبت ها می شود. تحلیل عمودی هنگامی اتفاق می افتد که هر مورد خطی در صورت مالی بصورت درصدی از یک خط دیگر بیان شود. تحلیل افقی، موارد خطی در یک صورت مالی با زمان قبل خود مقایسه می شوند. در تحلیل نسبت، آیتم های خطی از یک صورت مالی با همین موارد در صورت مالی قبلی مقایسه می شوند. به همین ترتیب، بازگشت دارایی ها(ROA) و بازگشت حقوق سهامداران(ROE)، درآمد خالص سازمان و حقوق سهامداران را مقایسه کرده که به ترتیب، در بیانیۀ درآمد و ترازنامه مالی قابل مشاهده هستند.

تحلیل صورتهای مالی به تحلیلگران این اجازه را داده که تمایلات نمودارها را به وسیله مقایسه نسبت ها در مواقع مختلف و انواع بیانیه ها، شناسایی کنند. این صورتها به تحلیلگران، قدرت اندازه گیری نقدینگی، سوددهی، کارآیی در سراسر سازمان و جریان نقدینگی را می دهند.

 

لذا شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند، در تهیه صورتهای مالی و همچنین تجزیه و تحلیل این داده ها با تکیه بر دانش فنی و استفاده از نیروهای آزموده این خدمت را به بهترین نحو ممکن ارائه می نماید.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید