تجزیه و تحلیل اهرم ها

تجزیه و تحلیل اهرم ها

تجزیه و تحلیل اهرمهای مالی و عملیاتی، تحلیل های پیشرفته برای هم تراز کردن اولویت های استراتژیک، عملیاتی و مالی

 

افزایش رقابت در محیط های کاری باعث شده تا اکثر سازمان ها، از ترکیب ابزار های ارزیابی مالی، عملیاتی و استراتژیک استفاده کرده تا دستور جلسه ی نوآوری و دگرگونی خود را اولویت بندی و برنامه ریزی کرده و به آن سامان ببخشند. این ابزار معمولاً شامل تحلیل مالی برای نشان دادن عملکرد کل، تحلیل استراتژیک برای ارزیابی تاثیر تصمیمات شخصی، و تحلیل عملیاتی برای هم تراز کردن کسب و کار با اهداف مالی و راهبردی می شود.

 

با این حال، سرعت و پیچیدگی تغییر در بازار رقابتی امروز، برخی از محدودیت های ذاتی این رویکرد پیچیده را برجسته می سازد. برای تازه واردها، این رویکرد نیازمند به یک روش جمع آوری اطلاعات بسیار دقیق و زمانبر بوده و عمدتاً به داده ها و تجربیات قبلی بستگی دارد. هیچ یک از این روش ها برای دریافتن پویایی های لحظه ای و تغییرپذیری یک محیط کسب و کاری مؤثر نیست. همچنین، این روش قادر به نشان دادن تأثیر رابطه ای متغیرات مختلف درونی و بیرونی، که میتوانند تصمیمات را به سمتی دیگر ببرند نیز نمی باشد. در نتیجه، عواقب ساده ترین تصمیمات استراتژیکی شرکتی نیز می توانند از دست رفته یا کلاً به حساب نیایند.

 

روش تحلیل اهرم های مالی به طور مؤثری این دو محدودیت را مورد هدف قرار می دهد. اولاً، متغیرات مالی، استراتژیک و عملیاتی را به هم مرتبط کرده و تأثیر مالی هر تصمیم را بر بیانیۀ سود و زیان، ترازنامه، و بیانیۀ جریان نقدینگی، برای ارزیابی دقیق تر، سریع تر و مستمر شبیه سازی می کند. دوماً، قابلیت مدل سازی رو به جلوی آن باعث استفاده از اطلاعات و پیش بینی های به روز برای ارزیابی لحظه ای تأثیر همه تصمیمات و ابتکارات در بازه ای مداوم می شود.

 

تحلیل اهرم های مالی می تواند برای نیازهای متعددی در یک سازمان، از قرایح بهینه سازی هزینه ها برای یک  عملکرد مشخص تا برنامه های دگرگونی و نوآوری شرکتی، به کار گرفته شوند. این سه رکن اصلی، به قدرت تصمیم گیری استراتژیک مدیران قدرت میبخشد:

 

  1. توصیف دقیق ارتباطات درونی سببی بین انتخاب های عملیاتی و آثار مالی
  2. پیشروی تا دلایل ریشه ای واقعی و کمّی سازی اثرات تغییرات قابل کنترل در استراتژی و عملکرد
  3. ارزیابی پروژه های مشخص و پیامدهای کلی آنها بر کسب و کار به صورت لحظه ای

 

توصیف دقیق ارتباطات درونی سببی بین انتخاب های عملیاتی و آثار مالی 

مدل سازی سیستمی به سازمان ها این اجازه را می دهد تا ارتباطات مستقیمی بین چندین متغیر عملیاتی و مالی ایجاد کرده و بینش های دقیق تری از رابطه و اثر بین متغیرات داشته باشند. مدل سازی کل این بینش ها، باعث شده که سازمان ها به عوامل اولیه و معیارهایی متمرکز شوند که واقعاً بر عملکرد سازمان مؤثرند.

 

این مدل به سازمان ها این اجازه را داده تا تصویری دقیق تر از تأثیر سود بر انتخاب های مختلف داشته باشند، ضمن اینکه فرایند تصمیم گیری را بر نتایج دقیق، تسهیل و متمرکز می کند. تکنیک مشابه می تواند بر خطوط هزینه در صورت سود و زیان و دیگر معیارهای مالی (ترازنامه و جریان وجوه نقد) نیز اجرا گردد.

 

پیشروی تا دلایل ریشه ای واقعی و کمّی سازی اثرات تغییرات قابل کنترل در استراتژی و عملکرد

تکنیک های مبتنی بر فرایند، درک و فهمی دقیق تر از عوامل عمیق مؤثر بر عملکرد و انتخاب های استراتژیک را برای تصمیم گیران فراهم می کنند. روش هایی مانند تحلیل دلیل ریشه ای، تحلیل عامل آماری، تحلیل حالت شکست، تحلیل گردنۀ بطری و تحلیل مانع، می توانند اهرم های قابل شمارش را به خوبی شناسایی کنند. 

 

ارزیابی پروژه های مشخص و پیامدهای کلی آنها بر کسب و کار به صورت لحظه ای

درکی پیشگیرانه از تمامی محرک های کلیدی و ارتباطات و پیامدهای آنها به کمپانی ها اجازه می دهد تا عملکرد و پیامدهای غیر مستقیم با روشی کنترل شده به هدف رونمایی کامل، به طور دقیق تست شوند. با درک بهتر از اهرم های مرتبط، این تست می تواند برای نظارت بر معیارهای درست تمامی پیامدهای ممکن و تطابق جنبه های مختلف قبل از رونمایی، طراحی شود.

 

شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند با استفاده از توانمندی های کارشناسان خود به شما رهبران کسب و کار کمک شایانی در زمینه ی بهینه سازی انتخاب های خود  داشته و مشاوره و راهکار ارایه می نماید. 

 

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید