مدیریت مالی

مدیریت مالی، نوعی مدیریت وجوه نقد، منابع مالی کوتاه مدت، منابع مالی بلند مدت و مدیریت سرمایه است.

به زبان دیگر، هر آنچه بر افزایش دارایی های یک شرکت تاثیر گذاشته و در جهت پیشبرد اهداف سازمان کمک به تصمیم گیران نماید، مدیریت مالی می گویند. همچنین مدیریت مالی شرایط تصمیم سازی را برای مدیران اجرایی مهیا نموده و راه را برای تصمیم گیری مدیران مهیا می سازد.

لذا مهمترین وظیفه مدیر مالی افزایش ثروت صاحبان سهام است.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 

فرایند تحلیل صورتهای مالی یک شرکت به منظور تصمیم گیری و درک میزان سلامت یک سازمان است. صورتهای مالی، شامل داده های مالی هستند که باید با این عمل ارزیابی شده تا برای سهامداران، مدیران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص علاقه مند مفید تر واقع شوند.

اهمیت ...

تجزیه و تحلیل اهرم ها

تجزیه و تحلیل اهرم ها

تجزیه و تحلیل اهرمهای مالی، تحلیل های پیشرفته برای هم تراز کردن اولویت های استراتژیک، عملیاتی و مالی

 

 افزایش رقابت در محیط های کاری باعث شده تا اکثر سازمان ها، از ترکیب ابزار های ارزیابی مالی، عملیاتی و استراتژیک استفاده کرده تا دستور جلسه ی نوآوری و دگرگونی خود را اولویت بندی و برنامه ریزی کرده و به آن سامان ببخشند. این ابزار معمولاً شامل تحلیل مالی برای نشان دادن عملکرد کل، تحلیل استراتژیک برای ارزیابی تاثیر تصمیمات شخصی، و تحلیل عملیاتی برای هم تراز کردن کسب و کار با اهداف مالی و راهبردی می شود.

با این حال ...

مدیریت جریان وجوه نقد

مدیریت جریان وجوه نقد

هیچ حالتی را نمی توان متصور گردید که سازمانی بدون وجوه نقد کافی، فعالیت اقتصادی مطلوبی را داشته باشد.

 

مدیریت جریان وجوه نقد 

مدیریت جریان وجوه نقد در کسب و کارها، همان فرایند نظارت، تحلیل و بهینه سازی مقدار خالص وجوه ورودی منهای وجوه خروجی می باشد. جریان خالص وجوه نقد، معیاری مهم برای سلامت مالی کسب و کارها است.

 

اهمیت مدیریت جریان وجوه نقد 

اگر کسب و کارتان بیش تر از درآمد خود خرج می کند، شما مشکل جریان وجوه نقد دارید.

وجود نقدینگی ... 

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید