حسابداری مالی و صنعتی

حسابداری مالی و صنعتی

حسابداری مالی

حسابداری مالی، فرایند شناسایی، طبقه بندی و ثبت اطلاعات مالی یک سازمان و جمع بندی و گزارش تراکنش های بی شمار حاصل از عملیات های یک کسب و کار در برهه ای مشخص از زمان است. این تراکنش ها در صورت های مالی طبقه بندی شده و مبنای تصمیم گیری های درون سازمانی و برون سازمانی را تشکیل می دهد. 

 

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی، روشی است که با هدف به دست آوردن هزینه های تولید یک سازمان به وسیلۀ ی حساب کردن هزینه های ورودی در هر قدم از تولید به همراه هزینه های ثابت تولید، به کار گرفته می شود. لذا حسابداری صنعتی در قدم اول، این هزینه ها را جداگانه شناسایی اندازه گیری و ثبت کرده، سپس نتایج ورودی را با نتایج خروجی یا واقعی مقایسه کرده تا به مدیریت سازمان در سنجش عملکرد مالی کمک کند.

 

حسابداری مالی

 

تجزیۀ حسابداری مالی

 حسابداری مالی از مجموعه ای از اصول پایۀ ی حسابداری بهره می برد. انتخاب اصول در دورۀ ی حسابداری مالی، بستگی به مقررات و ملزومات گزارش آن کسب و کار دارد. شرکت های عمومی بین المللی، صورت های مالی خود را به طور منظم، مطابق با استانداردهای بین المللی گزارش مالی، ارائه می دهند. بنیان گذاری این اصول حسابداری برای ارائه ی اطلاعات پایدار به سرمایه گذاران، وام دهندگان، قانون گذاران و گیرندگان مالیات، ایجاد گردید.

 

روش تعهدی در مقابل روش نقدی

حسااری مالی می تواند به یکی از دو روش تعهدی، نقدی یا ترکیبی از این دو انجام شود. حسابداری تعهدی شامل ثبت تراکنش در هنگام انجام تراکنش و قابل ملاحظه بودن درآمد می شود. حسابداری نقدی به معنای ثبت تراکنش صرفاً از نظر جابجایی و پرداخت وجه نقد می باشد. در حسابداری نقدی درآمد فقط از طریق رسید دریافت یا واریز نقدی ثبت شده و مخارج فقط از طریق پرداخت تعهدات قابل ثبت می باشند.

 

گزارش حسابداری مالی

اولین گام و یکی از مهمترین معیارهای سنجش وضعیت مالی و سوددهی سازمان ها و شرکت‌‌ها، ارزیابی صورت‌های مالی آن‌ها است که منعکس کننده اطلاعات مالی و شرایط دارائی‌ها و بدهی‌های سازمان خواهد بود. لذا برای ارزیابی وضعیت مالی سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات تجاری، شناخت عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده این صورت‌های مالی ضروری است. صورت‌های مالی اساسی سازمان ها در بردارنده ی چهار بخش اصلی (ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان جامع) می باشد.

 دارایی ها، بدهی ها و حقوق سهامداران در ترازنامۀ مالی دیده می شوند. ترازنامۀ ی مالی از حسابداری مالی به منظور گزارش مزایای اقتصادی آتی کمپانی بهره برداری می کنند.

درامدها و هزینه های یک سازمان، در صورت سود و زیان دیده می شوند.

جریان نقدینگی در فعالیت های عملیاتی، مالی و سرمایه گذاری در صورت جریان وجوه نقد دیده می شوند و یکی از کاربردی ترین گزارش های مالی محسوب می شود.

سود و زیان خالص دوره، سایر درامدها و هزینه های شناسایی شده و تعدیلات سنواتی در صورت سود و زیان جامع دیده می شود.

 

حسابداری مالی در مقابل حسابداری مدیریتی

تفاوت کلیدی بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی این است که حسابداری مالی اطلاعات را در اختیار اشخاص بیرون از سازمان گذاشته، در حالی که حسابداری مدیریتی به تصمیم گیری مدیران یک سازمان کمک می کند. آماده سازی صورت های مالی با استفاده از اصول حسابداری معمولاً در بنیادهای مالی و سازمان های قانون گذار انجام می شود. بدلیل وجود قوانین متعدد حسابداری که به خوبی به مدیریت عملیاتی کسب و کار بدل نمی شوند، فرایندها و قوانین مختلف حسابداری توسط تیم مدیریتی برای تحلیل کسب و کار، بهره برداری می گردند.

 

حسابداری صنعتی

 

تجزیۀ حسابداری صنعتی

 در حالی که از حسابداری صنعتی برای کمک به تصمیم گیری در داخل شرکت استفاده می شود، حسابداری مالی چیزی است که انجمن سرمایه گذاران برون سازمانی معمولاً مشاهده می کند. حسابداری مالی، نمایشی دیگر از هزینه ها و عملکرد مالی بوده که شامل دارایی ها و بدهی های یک سازمان می شود. حسابداری صنعتی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت بودجه بندی و راه اندازی برنامه های کنترل هزینه، بسیار مؤثر عمل کرده، که بتواند حاشیه های خالص سازمان را در آینده بهبود دهد.

 

تفاوت کلیدی حسابداری صنعتی و حسابداری مالی این است که در حسابداری مالی، قیمت های تمام شده بر اساس نوع تراکنش طبقه بندی می شوند، حسابداری صنعتی بر اساس اطلاعات مورد نیاز مدیریت، اینکار را انجام می دهد. به دلیل اینکه مدیریت از حسابداری صنعتی به عنوان ابزاری درونی بهره می گیرد، حتماً نباید مطابق استانداردهای اصول حسابداری عمومی باشد و در نتیجه، موارد استفادۀ آن از شرکتی به شرکت دیگر یا بخشی به بخش دیگر متفاوت است.

در واقع این سیستم، حسابداری مالی و مدیریتی را در بر می گیرد و هدف آن شناسایی منابع مصرف شده برای تولیدات محصول یا خدمات می باشد.

 

توسعۀ حسابداری صنعتی

محققین می گویند که حسابداری صنعتی برای اولین بار، در دوران انقلاب صنعتی توسعه یافت. وقتی که اقتصادهای نوظهور صنعتی و تقاضا، سازندگان را مجبور می کرد که قیمت کالاها یا تعداد تولیدات خود را کاهش دهند.

در واقع حسابداری صنعتی از منظر عموم به شرکت های تولیدی مربوط می باشد ولی با توجه به توسعه علم و نیاز مدیران سازمانها و شرکت ها، در کلیه موسسات وشرکت های تولیدی، بازرگانی، خدماتی و ... از شیوه های مختلف حسابداری صنعتی استفاده می شود.

حسابداری صنعتی علم تحلیل سودآوری، تحلیل مخاطرات، به حداقل رساندن هزینه های تولید، کنترل هزینه های بازاریابی و فروش، تعیین نقطه ی سر به سر و تحلیل قیمت تمام شده می باشد. 

 

این نوع از حسابداری صنعتی برای دریافت کارآمدی نیروی کار و مواد برای تولید کالاها یا ارائه .خدمات، از نسبت ها بهره میگیرد.

 

شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند می تواند با استفاده از نیروهای متخصص خود در این زمنیه به راه اندازی سیستم های مالی، صنعتی و مدیریت در کلیه سازمان ها و شرکت ها اقدام نموده و مدیران تصمیم گیر را با فضای شفاف سازمان خود روبرو سازد. 

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید