RFP

RFP

RFP مخفف عبارت Request For Proposal است.

این سندی است که توسط سازمان ها یا شرکت ها به منظور درخواست پیشنهادات از طرف فروشندگان، تامین کنندگان یا ارائه دهندگان خدمات برای یک پروژه، محصول یا خدمت ارائه می گردد. در RFP، الزامات، ساختار، نیاز ها و اهداف و انتظارات پروژه مشخص می باشند.

هدف از ارائه این سند، نمایش اطلاعات دقیق و نیاز های پروژه و محدوده آن است که به فروشندگان اجازه می دهد تا نیاز های سازمان
را درک نموده و قادر به ارائه پیشنهادی جامع در قالب Proposal باشند.

RFP معمولا دارای این اجزا می باشد:

1. جلد و مقدمه: شامل نام سازمان، عنوان پروژه، و یک نمای کلی از سازمان

2. شرح پروژه: شامل پیشینه، اهداف و نتایج مورد انتظار، محدوده کار، جدول زمانی، موارد قابل تحویل و نقاط عطف 

3. نیازمندی پروژه:  شامل الزامات کاربردی، فنی و عملکردی پروژه می باشد؛ فروشندگان یا ارائه دهندگان ممکن است در این بخش با معیار های خاصی مواجه شده که ملزم به رعایت کامل آن هستند.

4. معیار های ارزیابی: شامل عوامل و مواردی که به منظور ارزیابی پیشنهادات کاربرد دارند. این موارد از قبیل تخصص، تجربه، هزینه، رویکرد، نحوه آموزش و پشتیبانی می باشند که گاهی ممکن است شاهد روش های وزن دهی یا امتیاز دهی متفاوتی برای هز معیار باشیم.

5. دستورالعمل های ارسال: شامل دستورالعمل هایی در مورد نحوه چینش و ارسال پروپوزال، از جمله مهلت (زمان)، قالب (الکترونیکی یا فیزیکی)، و سایر الزامات خاص درباره ساختار یا محتوای پیشنهاد می باشد.

6. شرایط و ضوابط: شامل هر گونه شرایط و ضوابط قانونی یا قراردادی است که فروشندگان می بایست به هنگام ارائه پیشنهاد یا انعقاد یک توافق از آن پیروی نمایند.

7. اطلاعات تماس: شامل اطلاعات تماس فرد یا تیم مسئول فرایند RFP است. معمولا پس از دریافت پیشنهادات از طرف فروشندگان، ارائه دهنده ای انتخاب شده که بتواند نیاز های آنان را ب بهترین شکل ممکن رفع کنند. این فرایند ممکن است مذاکرات بعدی یا ارائه های بیشتری را قبل از تایید نهایی در پی داشته باشد.

این شرکت در تهیه RFP با کفش های شما قدم می زند.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید