Proposal

Proposal

نوشتن پروپوزال به معنای ارائه و بیان واضح و متقاعد کننده ایده هایتان به مخاطبین است؛ زیرا پروپوزال از روی RFP تهیه شده و هدف آن رفع نیازهای موجود در RFP می باشد.

پروپوزال انواع مختلفی دارد، اما برای نوشتن آن به طور کلی چند مرحله وجود دارد که در ذیل به آنان اشاره ای خواهیم داشت:

1. رعایت الزامات اشاره شده در RFP.

2. شناسایی دقیق مخاطبین و اطمینان از فرد یا افراد مطالعه کننده؛ اهمیت دادن به پیشینه، علایق و اولویت های آنان.

3. صحبت در مورد اهداف پروژه و نمایش ایده ها و پیشنهادات به شکل واضح.

4. چینش پروپوزال به نحوی که خواندن و درک آن آسان باشد.

5. جذب ذهن خوانندگان با طرح مقدمه ای جذاب.

6. تشخیص درست مشکل یا مسئله، تعریف واضح و بیان اهمیت آن.

7. مشخص نمودن اهداف خاص خود به وضوح و اطمینان از قابل دستیابی بودن، واقع بینانه بودن و همسویی با نیاز های سازمان.

8. تشریح مراحل فعالیت مد نظر یا استراتژی های قابل اجرا و ارائه یک جدول زمانی.

9. بودجه بندی و اعلام هزینه های پروژه به طور خاص و واضح؛ پرسنل، مواد و تجهیزات، مدیر پروژه، فاز های اجرایی، موارد قابل تحویل در هر فاز و... را دقیق مشخص نمایید.

10. بررسی چالش ها و محدودیت های احتمالی و پیش بینی موارد فورس ماژور و بررسی موارد جایگزین به منظور کاهش ریسک و احرای استراتژی کاهش.

11. علاوه بر موارد فوق الذکر، به یاد داشته باشید که محتوا و ساختار پروپوزال به ماهیت پروژه و نیاز های مخاطبین هدف وابسته است.

 

این شرکت در تهیه پروپوزال با کفش های شما قدم می زند.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید