Feasibility Study

Feasibility Study

به طور کلی برای تهیه Business Model، طراحی یک مطالعه امکان سنجی برای یک شرکت ضروری است. مطالعه امکان سنجی برای یک شرکت شامل ارزیابی قابلیت دوام و موفقیت بالقوه یک ایده است. این روش مطالعه به ذینفعان، سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان کمک می کند تا تعیین کنند که آیا مدل کسب و کار تهیه شده ارزش پیگیری دارد یا خیر؟

تهیه طرح امکان سنجی به طور کلی مراحل زیر را در پی دارد:

1. خلاصه اجرایی: ارائه نکات کلیدی، یافته ها و توصیه ها به سرمایه گذاران

2. معرفی: هدف امکان سنجی، پیشینه پروژه و اهداف و مقاصد آن

3. شرح پروژه: تشریح ایده با جزئیات

4. تحلیل بازار: بررسی تقاضا برای محصول یا خدمت امری بسیار مهم است؛ اندازه، جمعیت، روند ها، پتانسیل رشد بازار هدف، رقبا، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنید.

5. امکان سنجی فنی: بررسی جنبه های فنی کار؛ از جمله فرایند های تولید یا خدمت رسانی، الزامات قانونی، الزامات فناوری، دسترسی به منابع، زیرساخت ها و تخصص ها

6. امکان سنجی مالی: پیش بینی هزینه های زاه اندازی، هزینه های عملیاتی، درآمد ها و بررسی سود و KPI های مهم مالی

7. امکان سنجی عملیاتی: بررسی دقیق عملیات روزانه یک کسب و کار، از جمله کارکنان، مدیریت، زنجیره تامین و توزیع و ارزیابی تنگنا ها و خطرات احتمالی

8. امکان سنجی قانونی و نظارتی: بررسی مجوز ها و گواهی های مورد نیاز، الزامات قانونی و غیره

9. تحلیل ریسک: خطرات بالقوه داخلی و خارجی که بر موفقیت پروژه تاثیرگذار هستند؛ شناسایی استراتژی کاهش ریسک ها و مخاطرات

10. اثرات زیست محیطی و اجتماعی: رسیدگی و ارزیابی پیامد های زیست محیطی بسیار مهم است؛ کسب و کار ما بر جامعه محلی، محیط زیست و... می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

11. نتیجه گیری و پیشنهادات: خلاصه نمودن یافته های کلیدی و ارائه توصیه شفاف جهت پروژه؛ بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها بسیار مهم است.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید