Business Model

Business Model

مدل کسب و کار یک چهارچوب استراتژیک است که نحوه ایجاد، ارائه و جذب ارزش توسط یک شرکت در بازار را به ما نشان می دهد.

مدل کسب و کار دارای جنبه های مختلفی از جمله محصولات یا خدمات، مشتریان هدف، منابع درآمدی، ساختار هزینه ها و مزایای رقابتی می باشد.

در واقع، این مدل منطقی است که سازمان به کمک آن خود را سر پا نگه می دارد. 

مؤلفه های کلیدی مدل کسب و کار در ذیل آمده است:

1. ارزش پیشنهادی: ارزش منحصر به فرد ارائه شده توسط شرکت به مشتریان؛ چگونگی رفع نیاز و درد بازار توسط محصول یا خدمت ارائه شده

2. تقسیم بندی مشتریان: شناسایی و درک گروه خاصی از مشتریان مد نظر کسب و کار

3. جریان های درآمدی: منابع مختلف درآمد از جمله فروش محصولات یا خدمات، تبلیغات، اشتراک و...

4. ساختار هزینه: هزینه های فعالیت و ارائه محصولات یا خدمات توسط شرکت؛ شامل هزینه های تولید، بازاریابی، حقوق و سربار

5. فعالیت های کلیدی: فعالیت های اصلی انجام شده توسط سازمان یا شرکت جهت ارائه ارزش پیشنهادی، تولید و توزیع محصول، ارائه خدمت و حمایت از مشتریان

6. منابع کلیدی: دارایی های ضروری اعم از مشهود و نامشهود مورد برای اداره نمودن سازمان؛ شامل 4 دسته کلی سخت افزار، منابع مالی، منابع انسانی و مالکیت معنوی

7. کانال ها: کانال های توزیعی ارائه شده جهت فروش محصولات یا خدمات به مشتریان؛ شامل فروشگاه های فیزیکی، پلتفرم های آنلاین، شرکت های توزیع و پخش، و فضای مجازی

8. روابط با مشتری: استراتژی ها و رویکرد های ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان؛ معمولا خدمات پشتیبانی بخش مهمی از آن است.

9. شرکای کلیدی: تامین کنندگان و شرکای کلیدی یک سازمان یا شرکت، به همراه منابع کلیدی دریافت شده از آنان و فعالیت های انجام شده توسط آنان

ذکر این نکته ضروری است که به منظور پاسخ دهی بهتر و کارآمد تر به نیاز های روز مشتریان، ارزیابی مستمر مدل کسب و کار خود توسط یک سازمان یا شرکت، امری خطیر محسوب می شود.

در عکس های زیر، می توانید علاوه بر تعریف مدل کسب و کار و بوم مدل کسب و کار، فرایند نوآوری در مدل کسب و کار را نیز مشاهده نمایید.

لطفا جهت استفاده از این خدمات با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید