بودجه بندی سرمایه

بودجه بندی سرمایه

بودجه بندی سرمایه

 

به تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری در داراییهای ثابت گفته می شود

بودجه بندی سرمایه، فرایندی است که یک کسب و کار اجرا می کند تا پروژه ها یا سرمایه گذاری های بزرگ را ارزیابی کند. به عنوان بخشی از بودجه بندی سرمایه، احتمالا سازمان مزبور ورودی و خروجی های مادام العمر پروژه را ارزیابی کند تا ببیند که بازگشت سرمایه به حد کافی است یا خیر. این فرایند به عنوان ارزیابی سرمایه گذاری نیز شناخته می شود.

بودجه سرمایه ای، خلاصه ای از سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده در داراییهای بلندمدت و بودجه بندی سرمایه به معنی فرایند تجزیه و تحلیل پروژه ها و انتخاب پروژه هایی است که باید در بودجه سرمایه ای قرار گیرند.

 

بودجه بندی سرمایه ای، فرایند برنامه ریزی برای مخارج دارایی هایی است که انتظار می رود جریان های نقدی آن ها بیش از یکسال باشد.

 

درک و فهم بودجه بندی

به طور ایده آل، سازمان ها از هیچ فرصت و پروژه ای برای بهبود ارزش سهام دریغ نمی کنند. با این حال، به دلیل محدودیت سرمایه برای پروژه های جدید، مدیریت از تکنیک های بودجه بندی سرمایه استفاده می کند تا بهترین پروژه ها را از لحاظ بازگشت سرمایه مشخص کنند.

 

برخی از متدهای بودجه بندی سرمایه که سازمان ها از آن استفاده می کنند، شامل تحلیل توان، ارزش خالص فعلی (NPV)، نرخ بازده داخلی (IRR)، جریان وجوه نقد تخفیف شده، نرخ بازده داخلی تعدیل شده و دورۀ بازگشت سرمایه می باشند.

 

انواع بودجه بندی سرمایه

تحلیل توان

تحلیل توان، پیچیده ترین نوع تحلیل بودجه بندی سرمایه است، اما دقیق ترین آنها در کمک به مدیران نیز می باشد. در این روش، کل شرکت به عنوان یک سیستم سودساز در نظر گرفته می شود. حاصل کار به عنوان مقداری ماده اندازه گیری شده که از آن سیستم می گذرد.

 

تحلیل توان می پندارد که تقریباً تمامی هزینه ها، هزینه های عملیاتی هستند که یک سازمان برای بهینه سازی توان سیستم، و به منظور پرداخت کلیه مخارج این کار لازم دارد، و راه به حداکثر رساندن سود، این است که توان در موقعیت تنگنا بهینه سازی شود. موقعیت تنگنا منبعی در سیستم است که در عملیات ها، بیشترین زمان را لازم دارند.

این بدین معناست که مدیران همیشه باید پروژه های بودجه بندی سرمایه که توان را در موقعیت تنگنا افزایش می دهند، در اولویت بالاتری قرار دهند.

 

تحلیل جریان وجوه نقد تخفیف شده (DCF)

تحلیل جریان وجوه نقد تخفیف شده، با جریان وجوه نقد اولیه برای تامین مالی یک پروژه، ترکیب ورودی های وجه نقد به شکل درآمد، و خروجی های آینده به شکل هزینه های نگهداری و سایر هزینه ها، سروکار دارد.

این هزینه ها، به جز مورد خروجی اولیه، تا زمان حال تخفیف داده می شوند. عددی که از این تحلیل نتیجه گرفته می شود، ارزش خالص حال حاضر (NPV) است. پروژه هایی با NPV بالا باید از بقیه برتر باشند، مگر اینکه یک یا چند تا از آنها خاص باشند.

 

تحلیل دوره بازگشت سرمایه

تحلیل بازپرداخت، ساده ترین فرم بودجه بندی سرمایه و در عین حال، کم دقت ترین نوع آن است. این تحلیل هنوز هم به صورت گسترده استفاده می شود، زیرا سریع بوده و می تواند به مدیران درکی "پشت پاکت نامه" ای از ارزش واقعی پروژه مزبور اعطا نماید.

این تحلیل، مدت زمانی که طول می کشد تا مبالغ سرمایه گذاری شده توسط سازمان در یک پروژه از طریق جریان های نقدی عملیاتی آن دوباره به چرخه نقدینگی برگردد.

 

مشاوران مجرب ما در شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند، در خدمت سازمان هایی می باشند که بطور تخصصی نسبت به سرمایه گذاری برای آینده گان خود در تلاش هستند.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید