برنامه ریزی مالی عملیاتی

برنامه ریزی مالی عملیاتی

برنامه مالی عملیاتی (FOP)

 

برنامه مالی عملیاتی، برنامۀ مالی ای است که سودها و زیانها را در بازۀ زمانی خاص، مشخص می کند. برنامه مالی عملیاتی از عملکرد گذشته، درآمد ها و هزینه ها برای پیش بینی آینده استفاده می کند. سپس روند های گذشته و حال را با هم ترکیب کرده تا دقیق ترین پیش بینی را به دست آورد. این برنامه برای جاهایی مثل بودجه بندی، فروش، حقوق و دستمزد، و طرح ریزی جریان وجوه نقد، هدف گذاری می کند.

 

تجزیۀ برنامه مالی عملیاتی

برنامه مالی عملیاتی خوب، باید بر اثر اتفاقات غیر منتظره مالی، اصلاح و به روز شود تا ببینیم که آیا هنوز به وضعیت حال حاضر ارتباطی دارد یا خیر. اگر به طرز مناسبی آماده و اصلاح شود، FOP می تواند برای ساخت و مدیریت بودجه، بهبود کنترل عملیات های مدیریت، و در نهایت سوددهی، ابزاری کاربردی باشد.

 

چگونگی استفاده از FOP

برنامه مالی عملیاتی، می تواند از جهات زیاد، بسیار قابل کشش تر از بودجه باشد. ساختار برنامه میتواند توسط اهداف سازمان یا شخص، نحوۀ اجرای دارایی های آنها، و راه های تطابق به منظور کسب عواقب مورد نظر، شکل داده شود.

 

ساختار بندی برنامه مالی عملیاتی معمولا به ورودی تمام بخش های یک سازمان به منظور پایه گذاری هزینه ها و منابع درآمد مجاز، نیاز دارد. خواسته ها و برنامه های هر بخش باید به حساب بیایند، چرا که می توانند بر دسترسی به کل سرمایه تاثیرگذار باشند.

 

هنگامی که برنامه مالی عملیاتی می تواند انتظارات درون یک سازمان را شکل دهد، اتفاقات خارجی میتوانند بر پیشروی برنامه مؤثر باشند. تغییرات در بازار، نوسانات نیازهای مشتریان، و عوامل دیگر، می توانند از شرکت بخواهند که برنامه خود را دوباره ساختار بندی کنند. برای تطبیق با این نوع تغییر، سازمان مزبور می تواند برنامه خود را به وسیله ارزیابی عوامل خروجی جدید در قبال روندهای گذشته بهینه سازی کند.

 

از اینکه تخصص کارشناسان ما شما را در راه رسیدن به اهداف سازمانی خود یاری می دهد، خرسندیم.

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید