برنامه ریزی و بودجه بندی

برنامه ریزی، نقشه راه برای حال و آینده و همچنین هموار نمودن راه برای دستیابی به اهداف سازمان و برای آینده است.

بودجه بندی، نگاهی دقیق به کلیه فرایندهای سازمان با در نظر گرفتن شرایط مالی و شرایط بازار است که در زمانبدی های مختلف و با متدهای جدید که قابلیت تصمیم گیری برای مدیران تصمیم گیر را ایجاد می نماید.

بودجه بندی جامع، بودجه بندی عملیاتی، بودجه بندی مالی و بودجه بندی استراتژیک انواعی از بودجه بندی ها هستند که با توجه به استراتژی سازمان و اهداف آن بسته به نیاز آنها انجام می پذیرند.

برنامه ریزی مالی

برنامه ریزی مالی

برنامه ریزی مالی

 

برنامه ریزی مالی به دو بخش برنامه ریزی مالی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. برنامه ریزی کوتاه مدت در مورد تجزیه و تحلیل تصمیمات مدیریتی است که نتیجه آن در داراییها و بدهی های جاری معین می شود.

برنامه ریزی بلند مدت در حقیقت تاثیر در بودجه بندی سرمایه ای، ساختار مالی، سیاست تقسیم سود و ... دارد که در بخش بودجه بندی سرمایه ای بطور مفصل توضیحات ارائه خواهد شد.

بطور کلی برنامه ریزی کوتاه مدت، ...

برنامه ریزی مالی عملیاتی

برنامه ریزی مالی عملیاتی

برنامه مالی عملیاتی (FOP)

 

برنامه مالی عملیاتی، برنامۀ مالی ای است که سودها و زیانها را در بازۀ زمانی خاص، مشخص می کند. برنامه مالی عملیاتی از عملکرد گذشته، درآمد ها و هزینه ها برای پیش بینی آینده استفاده می کند. سپس روند های گذشته و حال را با هم ترکیب کرده تا دقیق ترین پیش بینی را به دست آورد. این برنامه برای جاهایی مثل بودجه بندی، فروش، حقوق و دستمزد، و طرح ریزی جریان وجوه نقد، هدف گذاری می کند.

 

تجزیۀ برنامه مالی عملیاتی

برنامه مالی عملیاتی خوب، باید بر اثر اتفاقات ...

برنامه ریزی مالی استراتژیک

برنامه ریزی مالی استراتژیک

برنامه ریزی مالی استراتژیک

 

برای بسیاری از صاحبان کسب و کار، برنامه ریزی به علت وجود مسائل عملیاتی فوری بیشتر، کنار گذاشته می شود. این اتفاق در زمان رشد شدید کسب وکارها و افزایش منابع، غیر عادی نیست...

بودجه بندی سرمایه

بودجه بندی سرمایه

بودجه بندی سرمایه

 

بطور جامع به تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری در داراییهای ثابت گفته می شود. 

بودجه بندی سرمایه، فرایندی است که یک کسب و کار اجرا می کند تا پروژه ها یا سرمایه گذاری های بزرگ را ارزیابی کند. به عنوان بخشی از بودجه بندی سرمایه، احتمالا کمپانی مزبور ورودی و خروجی های مادام العمر پروژه را ارزیابی کند تا ببیند که بازگشت سرمایه به حد کافی است یا خیر. این فرایند به عنوان ارزیابی سرمایه گذاری نیز شناخته می شود.

بودجه سرمایه ای، خلاصه ای از سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده در داراییهای بلندمدت و بودجه بندی سرمایه به معنی فرایند تجزیه و تحلیل پروژه ها و انتخاب پروژه هایی است که باید ...

بودجه بندی جامع

بودجه بندی جامع

بودجه بندی جامع

 

بودجه بندی جامع، فرایندی است که طبق آن دپارتمان های مختلف در سازمان گرد هم آمده و برنامه های خود را در قالب بودجه ارائه می نمایند.

در بودجه بندی های جامع بطور کلی به سه قسمت بودجه ورودی، بودجه جاری و بودجه خروجی تقسیم می شوند. در قسمت بودجه عملیاتی کلیه دپارتمان های عملیاتی سازمان مشارکت مستقیم دارند ولیکن در بودجه مالی مدیر مالی و تیم حسابداری مدیریت بهمراه مدیرعامل سازمان نقش دارند.

بطور کل در تقسیم بندی وظایف بودجه جامع ...

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید