مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مالیات بر درامد

 

پرداخت مالیات بر درآمد در تمامی دنیا جزو وظایف کلیه ی سازمان ها، شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی می باشد که با توجه به قوانین جاری در هر کشوری کلیه مودیان موظف به اجرای آن هستند.

 

در کلیه سازمان ها و شرکت ها با توجه به نحوه ی فعالیت و انعقاد قرارداد با سایر شرکت ها و افراد نیازمند رعایت قوانین و مقررات مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی وضع گردیده است، می باشند. لذا رعایت مقررات و انجام تکالیف قانونی در قبال سازمان امور مالیاتی و طرف قرارداد باعث جلوگیری از پیامدهای ناشی از عدم رعایت قوانین دارد و همچنین با در نظر گرفتن شرایط جدید و تلاش سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های اجرایی در ارتباط، برای هوشمند سازی نظام مالیاتی و به تحقق رساندن آن این امر بسیار حائز اهمیت برای سازمان ها و شرکت ها بوده و دغدغه پیامدهای ناشی از عدم رعایت این مسائل گامی مثبت برای رسیدن به اهداف سازمانی که در استراتژی سازمان ها در نظر گرفته شده است می باشد.

با توجه به این مساله باید در نظر داشت در صورت عدم رعایت قوانین توسط مودیان، خطراتی که آنها را تهدید می کند بسیار حائز اهمیت بوده و دلیل این امر از دست دادن توان مالی شرکت ها بدلیل پرداخت جرایم سنگین و غیر قابل بخشش از طرف سازمان ذیربط می باشد.

لکن با توجه باینکه نظام مالیاتی کشور به سمت نظام مالیاتی هوشمند در حرکت است، این امر می بایست مد نظر مدیران تصمیم گیر سازمان و شرکت ها قرار گیرد.

 

شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند با کادری متخصص در این زمینه کنار شما بوده و با افتخار خدمات شایانی را ارائه خواهد نمود.

 

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید