لوایح و دفاعیه های مالیاتی

لوایح و دفاعیه های مالیاتی

مالیات بر درامد

 

پرداخت مالیات بر درآمد در تمامی دنیا جزو وظایف کلیه سازمان ها، شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی می باشد که با توجه به قوانین جاری در هر کشوری کلیه مودیان موظف به اجرای آن هستند.

 در سازمان ها با وجود افراد مطلع بر قوانین جاری مالیاتی و نظام مالیاتی، بدلیل عدم دقت کافی نیروی انسانی یا به هر دلیل دیگر و عدم رعایت مفاد و تبصره های قانونی موجود در کشور پس از رسیدگی و ممیزی مالیاتی مواردی را در گزارش مالیاتی ارائه شده توسط کارشناسان محترم در حوزه ی مالیاتی شاهد هستیم که این امر دور از ذهن نیست.

حتی در بسیاری از موارد بدلیل برداشت های متفاوت از قانون و برخورد با موارد با همان برداشت، اختلاف نظر فی مابین کارشناسان، سرممیزان و حتی مدیر گروه بوجود آمده که این امر منجر به رجوع به هیات های حل اختلاف مالیاتی و مراحل بالاتر می گردد.

 

لذا بر اساس تجارب متعدد و تنظیم لوایح و دفاعیه های مالیاتی برای سازمان و شرکت های بزرگ و  متوسط، شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند مفتخر است با استفاده از فن و توانمندی افراد صاحب شهرت در جلسات و هیات های مالیاتی در هر یک از مراحل در خدمت شما باشد.

 

 
درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید