امور مالیاتی

کلیه سازمان ها و شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی در قبال فعالیت سالانه خود طبق قانون مالیات های مستقیم، موظف به پرداخت مالیات بر عملکرد می باشند.

همچنین، الزامات قانونی نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارسال صورت معاملات فصلی نیز جزو وظایف بخش حسابداری هر سازمانی می باشد

لذا با توجه به اهمیت موضوع و الزامات قانونی برای کلیه فعالین اقتصادی، چگونگی رسیدگی به این امر بسیار حائز اهمیت بوده و اشراف به قوانین و بخشنامه ها و چگونگی اجرای آن ها جهت عمل به قانون بسیار مهم و حیاتی است.

خدمات مالیاتی پس از ثبت شرکت

خدمات مالیاتی پس از ثبت شرکت

مالیات بر درامد

 

پرداخت مالیات بر درامد در تمامی دنیا جزو وظایف کلیه سازمان ها، شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی می باشد که با توجه به قوانین جاری در هر کشوری کلیه مودیان موظف به اجرای آن هستند.

از آنجا که هر شرکتی به ثبت میرسد، برای انجام تکالیف قانونی خود نیازمند سلسله فرایندهایی برای ادامه ی فعالیت قانونی خود از منظر نظام مالیاتی می باشد. از جمله این فرایندها ثبت نام جهت دریافت کد اقتصادی و ...

لوایح و دفاعیه های مالیاتی

لوایح و دفاعیه های مالیاتی

مالیات بر درامد

 

پرداخت مالیات بر درآمد در تمامی دنیا جزو وظایف کلیه سازمان ها، شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی می باشد که با توجه به قوانین جاری در هر کشوری کلیه مودیان موظف به اجرای آن هستند.

در سازمان ها ...

 

 

مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مالیات بر درامد

 

پرداخت مالیات بر درآمد در تمامی دنیا جزو وظایف کلیه سازمان ها، شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی می باشد که با توجه به قوانین جاری در هر کشوری کلیه مودیان موظف به اجرای آن هستند.

در کلیه سازمان ها ...

 

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید